Zapisy Team Support

Zapisy możliwe tylko poprzez formularz kontaktowy (mail). W mailu proszę podać pełne dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, mail), wybrany etap Sztafety do zabezpieczenia, opis roweru oraz kilka słów o sobie i dotychczasowym udziale w zorganizowanych imprezach rowerowych oraz pozostałe informacje umożliwiające stwierdzenie posiadania doświadczenia w pokonywaniu dużych dystansów na rowerze.

Uwaga! Organizator ma prawo do odmowy wyznaczenia zgłoszonej osoby do Support Team po dokonaniu analizy otrzymanego zgłoszenia.

Przejdź do  formularza kontaktowego

Zadaniem Support Team rowerowego będzie zabezpieczenie, ochrona i doraźna pomoc dla biegaczy na każdym odcinku wszystkich etapów Sztafety. Osoby uczestniczące w Support Team zwolnione są z obowiązku ponoszenia kosztów opłaty startowej i traktowani są jako pełnoprawni uczestnicy Bałtyckiej Sztafety.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram