Dowód dokonania opłaty na Bursztynową Przystań – dotyczy biegu MBS2018 (15 grudzień 2018)

Jeżeli nie wysłałeś nam dowodu dokonania opłaty na Bursztynową Przystań i na liście startowej widnieje „Brak opłaty”, proszę zabierz ze sobą pokwitowanie dokonania tej wpłaty i pokaż nam w Biurze Sztafety przy odbiorze pakietu startowego.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram